Export ICS

Club Film: 'Kissling - Duin' Ioma Fhillte'

Event

Title:
Club Film: 'Kissling - Duin' Ioma Fhillte'
When:
DiM, 20. Am Màrt 2018, 18:30 h
Where:
CCA - Glasgow
Category:
Ceòl ‘s Craic

Description

Dimàirt, 20 Am Màrt, 7f Taigh-dhealbh an CCA, An-asgaidh


'Kissling - Duin' Ioma Fhillte' MG ALBA (30 mionaid)

6.30f: Thigibh còmhla ri Janet Evans, an taoitear Gàidhlig, airson buidheann còmhraidh ron sgrionadh.  

7.00f: Co bh'ann a Werner Kissling a chuir beatha mhuinntir Eirisgeidh anns na 1930s an cèill don t-saoghal mhòr agus do gach ginealach a thigeadh as an deidh le chuid dhealbhan? Tha am program seo a' rinneadh ann an 1996 a' rannsachadh.

 

Gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh aig:
www.ceolscraic.org
www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/Ceòl-is-Craic  

 

Tuesday 20th March 2018, CCA Cinema 7pm.

Free Entry (English subtitles)

'Kissling - Duin' Ioma Fhillte' MG ALBA (30 mins)

6.30pm: Join Gaelic tutor Janet Evans for a learners’ conversation group before the film screening.

7.00pm: Profiling enigmatic photographer and film maker Werner Kissling, who recorded the life of the people of Eriskay during the 1930s. Kissling was a German soldier, scholar and diplomat, yet he died penniless in Dumfries, his work forgotten.

Find out more at:

www.ceolscraic.org

 

www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/Ceòl-is-Craic  

 

 

Dimàirt, 20 Am Màrt, 7f Taigh-dhealbh an CCA, An-asgaidh


'Kissling - Duin' Ioma Fhillte' MG ALBA (30 mionaid)

6.30f: Thigibh còmhla ri Janet Evans, an taoitear Gàidhlig, airson buidheann còmhraidh ron sgrionadh.  

7.00f: Co bh'ann a Werner Kissling a chuir beatha mhuinntir Eirisgeidh anns na 1930s an cèill don t-saoghal mhòr agus do gach ginealach a thigeadh as an deidh le chuid dhealbhan? Tha am program seo a' rinneadh ann an 1996 a' rannsachadh.

Gheibh sibh tuilleadh fiosrachaidh aig:
www.ceolscraic.org
www.2343ec78a04c6ea9d80806345d31fd78-gdprlock/Ceòl-is-Craic  


Venue

CCA
Location:
CCA
Street:
350 Sauchiehall Street
ZIP:
G2 3JD
City:
Glasgow
Country:
United Kingdom

Description

Tel: 0141 352 4900