Export ICS

Òrain Ìleach

Event

Title:
Òrain Ìleach
When:
DiD, 18. Am Màrt 2018, 18:30 h
Where:
Glasgow Royal Concert Hall - Glasgow
Category:
Gaelic Books Council

Description

Didòmhnaich 18 Màrt, 18.30 - Glasgow Royal Concert Hall
Tachartas a’ comharrachadh òrain a tha cur an cèill spiorad Gàidhlig Ìle tro
eachdraidh, dualchas agus àrainneachd phrìseil an eilein. Thàinig Òrain Ìleach
(Acair) gu buil tro phròiseactan ionadail far an deach ath-nuadhachadh a dhèanamh
air pìosan bàrdachd traidiseanta le bhith cur ceòl às ùr riutha. A bharrachd air
còmhradh mun leabhair, cluinnear cuid de na h-òrain air an gabhail le
seinneadairean is còisirean.

 

Sunday 18th March, 18.30 - Glasgow Royal Concert Hall

A celebration of songs from Islay’s Gaelic community, capturing the spirit of the
landscape, history and culture of the island. Òrain Ìleach (published by Acair) is a
distinctive local collaboration, gathering previously unpublished songs together with
old favourites. A discussion of the book will be interspersed with musical
performances from soloists and Gaelic choirs.
This event will be in English and Gaelic

 

Gheibhear tiogaidean airson a h-uile tachartas air www.ayewrite.com | Tickets for all events are available from www.ayewrite.com 

Tachartasan Gàidhlig aig Aye Write 2018 | Gaelic Events at Aye Write 2018


Venue

Location:
Glasgow Royal Concert Hall - Website
Street:
2 Sauchiehall Street
ZIP:
G2 3NY
City:
Glasgow
Country:
Seychelles