Export ICS

Leugh is Seinn le Linda

Event

Title:
Leugh is Seinn le Linda
When:
DiS, 28. An Giblean 2018, 13:00 h
Category:
Other

Description

Leugh & Seinn Le Linda
DEIT (faic gu h-ìosal)
1f / 1pm @ Bùth Chomhairle nan Leabhraichean, 32 Mansfield Street, Partaig, Glaschu
Thig còmhla rinn aig bùth Chomhairle nan Leabhraichean airson Leugh is Seinn le Linda; seisean loma-làn òrain, geamannan is leughadh airson clann suas gu aois 5 bliadhna!

Come along to the Gaelic bookshop for Leugh is Seinn le Linda; a fun-filled reading and singing session for children up to 5 years old!

 
Deitichean 2018:
Disathairne 28mh Giblean
Disathairne 26mh Cèitean