Export ICS

STARAN: Complete Vocal Technique

Event

Title:
STARAN: Complete Vocal Technique
When:
DiS, 21. An Dàmhair 2017, 10:00 h - DiD, 22. An Dàmhair 2017, 17:00 h
Category:
Theatre Gu Leòr

Description

Tha Theatre Gu Leòr a’ cuir air bhog iomairt leasachaidh ùr, STARAN, le sreath de bhùithean-obrach aig Conservatoire Nàiseanta na h-Alba airson cleasaichean is luchdealain ag obair sa Ghàidhlig, a’ tabhachd cothrom air leth bhith trèanadh le eòlaichean agus sgilean proifeiseanta a leasachadh.

Complete Vocal Technique | Mìcheal Hill

Le CVT, a tha steidhichte air rannsachadh saidheansail, gheibh na compàirtichean tuigs’ agus smachd air a’ ghuth agus ionnsaichidh iad dòighean eifigeach bhith seachnadh sgìths fhads a tha iad a’ ruighinn àrd ìre nan comasan.
21mh & 22mh den Damhair | 10m-5f RCS Wallace Studios aig Spiers Locks

 

Theatre Gu Leòr launches STARAN, a new development initiative, with a series of workshops at the Royal Conservatoire of Scotland for actors and artists working in Gaelic, providing a rare opportunity to train with experts and develop professional skills.

Complete Vocal Technique | Michael Hill

Participants will learn to understand and control their voice and avoid vocal fatigue while reaching their full potential. Complete Vocal Technique is a scientific approach, based on 25 years of research at the CVT Institute in Copenhagen.
21st & 22nd October | 10am-5pm RCS Wallace Studios at Spiers Locks

Chan eil mòran àiteachan ann agus ’s urrainn dha daoine àite fhaighinn airson na trì bhùithean-obrach no gach bùth-obrach a-mhàin. Airson an tuilleadh fios no airson àite fhaighinn, thig gu www.theatreguleor.com/staran no cuir fios gu Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.

Places are limited and can be booked for all three workshops or individually. For more info and to book a place go to www.theatreguleor.com/development or e-mail Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn.