Export ICS

Trèanadh Bookbug Gàidhlig,

Event

Title:
Trèanadh Bookbug Gàidhlig,
When:
DiS, 23. An Gearran 2019
Category:
Other

Description

Trèanadh Bookbug Gàidhlig – an asgaidh!

Free Gaelic Bookbug Training!

Tha là-trèanaidh dol a bhidh ann an ath-mhìos – Glaschu air Disathairne 23mh Gearran. A training day is being held next month – Glasgow on Saturday 23rd February

Ma tha sibh ag iarraidh tighinn feumaidh sibh clàradh an seo;

If you’d like to come please register using this link;

Glaschu/Glasgow

https://docs.google.com/forms/d/1hTcS7Klxkp_rwZW7CN-tC0Hkvo45LFKVUc429RmlcuA/edit

 

Ma ceistean sam bith agaibh cur p-d neo fòn gu Fay NicDhiarmaid aig | If you have any questions please send Fay McDiarmid an email to Tha am post-dealain fo dhìon an aghaidh botaichean spama. Feumaidh tu JavaScript a chus an comas gus fhaicinn. or phone 01478 61397