Export ICS

Leugh & Seinn le Linda at Wee Write Family Day

Event

Title:
Leugh & Seinn le Linda at Wee Write Family Day
When:
DiS, 19. An Cèitean 2018, 13:00 h - 15:00 h
Where:
Mitchell Library - Glasgow
Category:
Other

Description

**DÀ Sheisean / TWO Sessions**
13:00 - 13:45 (0-2 years) We'll be reading 'Aon, dhà, trì, ruith!'
&
14:15 - 15:00 (3-5 years) We'll be reading about 'Nora!'
Tha na seiseanan AN-ASGAIDH! / Sessions are FREE!

Thig còmhla ri Linda airson seiseanan-leughaidh loma làn sgeulachdan, gheamaichean, òrain agus spòrs airson nan tràth ìrean! Faic na h-amannan son gach aois gu h-àrd.
Son barrachd fiosrachaidh thèid gu: https://www.ayewrite.com/weewrite/family-day/Documents/Aye%20Write%204pp%20low%20res.pdf

Join Linda for sessions filled with stories, games, songs, fun for early-years children! Please note the times for each age group above.
For more information please visit: https://www.ayewrite.com/weewrite/family-day/Documents/Aye%20Write%204pp%20low%20res.pdf


Venue

Location:
Mitchell Library
City:
Glasgow
Country: