Tha fàilte chrìdheil oirbh uile dhan sheisean-ciùil Gàidhlig, a' chiad Dhiciadain gach mìos, 9.00f ann an taigh-seinnse An Lios Mòr ann an Glaschu.

'S e fìor dheagh chothrom a tha seo Gàidhlig a chleachdadh agus deagh cheòl a chluich no a chluinntinn.

seisean ciuil a3