Day

DiS, 28. An Giblean 2018

   
 
Date Title Venue City Category
27.04.18, 21:00 h - 28.04.18, 01:00 h Crawford Hall Glasgow Comunn Uibhist agus Bharraidh Ghlaschu ¦ The Glasgow Uist and Barra Association
28.04.18, 13:00 h - - Other
28.04.18, 19:30 h Crawford Hall Glasgow Comunn Sgiathanach ¦ Glasgow Skye Association
28.04.18, 19:45 h CCA Glasgow Ceòl ‘s Craic