Day

Dih, 23. Am Màrt 2018

   
 
Date Title Venue City Category
23.03.18, 13:00 h - 14:30 h - - Other
23.03.18, 18:00 h Mitchell Library Glasgow Gaelic Books Council
23.03.18, 19:00 h Sgoil Ghàidhlig Ghlaschu Glasgow Other
23.03.18, 19:45 h Mitchell Library Glasgow Gaelic Books Council
23.03.18, 20:00 h Commodore Hotel Helensburgh Comunn Gàidhealach Sgìre Bhail' Eilidh ¦ Helensburgh & District Highland Association
23.03.18, 21:00 h - 24.03.18, 01:00 h Crawford Hall Glasgow Comunn Uibhist agus Bharraidh Ghlaschu ¦ The Glasgow Uist and Barra Association