Day

Dih, 26. Am Faoilleach 2018

   
 
Date Title Venue City Category
26.01.18, 13:00 h - 14:30 h - - Other
26.01.18, 19:00 h Hillhead Sports Club Glasgow An Comunn Ìleach Ghlaschu ¦ The Glasgow Islay Association
26.01.18, 19:30 h Glasgow Royal Concert Hall Glasgow Other
26.01.18, 20:00 h Commodore Hotel Helensburgh Comunn Gàidhealach Sgìre Bhail' Eilidh ¦ Helensburgh & District Highland Association
26.01.18, 21:00 h - 27.01.18, 01:00 h Glasgow University Union Glasgow Comunn Uibhist agus Bharraidh Ghlaschu ¦ The Glasgow Uist and Barra Association